Shaharir Mohamad Zain: Pemerkasaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Pengungkapan Ilmu

Shaharir Mohamad Zain: Enhancing the position of Malay as an Instrument of Knowledge Dissemination and Epistemic Articulation

Authors

  • Mohd Tarmizi Hasrah Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, Universiti Utara Malaysia, Sintok, 06010 Bukit Kayu Hitam, Kedah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.3.2023

Keywords:

Shaharir, bahasa ilmu, bahasa komunikasi ilmu, pemeribumian ilmu, swaacuan

Abstract

Hanya sebahagian kecil ilmuwan yang sanggup melangkah tembok bidang kepakaran masing-masing bagi menikmati panorama rentas mahupun multi disiplin. Salah seorang yang sanggup melakukannya ialah Shaharir Mohamad Zain. Beliau yang mendapat pendidikan rasmi dalam bidang matematik dan fizik, kemudiannya menyerlahkan penguasaan dalam pelbagai bidang ilmu lain seperti bahasa, budaya, ekonomi, politik dan falsafah. Makalah ini bertujuan membincangkan pemikiran dan sumbangan Shaharir terhadap bahasa Melayu dengan fokus yang spesifik kepada pemerkasaan bahasa ini sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengungkapan ilmu. Bagi mencapainya, makalah ini berpedoman kepada perspektif grafisejarah menerusi konsep iklim idea (Koerner, 1989) khusus untuk menelusuri cetusan awal dan perkembangan pemikiran Shaharir tentang bahasa Melayu. Penyerlahan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa komunikasi ilmu dilakukan menerusi telaah kritis terhadap karangan Shaharir, kemudiannya dipaparkan menurut tema-tema tertentu. Membincangkan pemikiran Shaharir sememangnya sangat penting khususnya sebagai pedoman kepada ilmuwan bahasa bagi membangunkan linguistik bahasa Melayu swaacuan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmat Adam. (2017). Batu Bersurat Terengganu: Betulkah Apa yang Dibaca Selama Ini? Petaling Jaya: SIRD.

Ahmat Adam. (2018). Hikayat Hang Tuha. Petaling Jaya: SIRD.

Bynon, T. (1994). Linguistik Sejarawi. Terj. bahasa Melayu oleh Noor Ein Mohd. Nor. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Collins, J.T. (2018). Mukadimah Ilmu Etimologi (Edisi kedua). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Devitt, M. & Sterelny, K. (1999). Language and Reality: An Introduction to the Philosophy of Language. Massachusetts: MIT Press.

Einstein, A. (2010). Karya Tentang Relativiti Khas. Terj. Shaharir Mohamad Zain. Jurnal Terjemahan ATMA (1): 71-102.

Hashim Musa. (2006). Pengantar Falsafah Bahasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Heidegger, M. (1982). On the way to language. London: HarperOne.

Gonda, J. 1973. Sanskrit in Indonesia. Delhi: International Academy of Indian Culture.

Koerner, E. F. K. (1989). Practicing linguistic historiography. Amsterdam: John Benjamins.

Lakatos, I. (2003). Pemalsuan dan tatakaedah aturcara penyelidikan sains. Terj. bahasa Melayu oleh Shaharir b.M.Z. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu. (2004). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Philipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Cambridge: Cambridge University Press.

Seyyed Hossein Nasr. (2009). Pengenalan doktrin kosmologi Islam. Terj. bahasa Melayu oleh Baruddin Ahmad & Osman Bakar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shaharir, b.M.Z (pnyt.). (2015). Unsur etnosains Malayonesia dalam bahasa Melayu sejak abad ke-5 masihi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Shaharir, b.M.Z. (1990). Simbiosis antara sistem nilai dengan tabii matematik. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shaharir, b.M.Z. (2004). Pembinaan sains Melayu. Dlm. Anwar Omar Din (Pnyt.), Dinamika Bangsa Melayu Menongkah Arus Globalisasi. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shaharir, b.M.Z. (2006). Ulasan Hikayat Raja Pasai. Jawhar (3): 1-17.

Shaharir, b.M.Z. (2009a). Pembawaan dan penyerlahan jiwa kemanusiaan yang berbeza mengikut penghayatan bahasa dalam sains matematik. Makalah yang dibentangkan di Seminar Ulang Tahun INSPEM pada 12 Mei 2009, INSPEM, UPM.

Shaharir, b.M.Z. (2009b). Bahasa jiwa ilmu: kes teori kenisbian dalam fizik teori. Sari (27): 143-165.

Shaharir, b.M.Z. (2009c). Mantik Melayu separuh pertama abad ke-17 m menerusi manuskrip mantik Melayu-Jawi yang tertua setakat ini: manuskrip Nur al-Dyn al-Ranyry. Makalah yang dibentangkan di Seminar Kebangsaan Etnomatematik III pada 18 November 2009 anjuran ASASI-INSPEM di UPM.

Shaharir, b.M.Z. (2010a). Pembinaan semula teori kepemimpinan dan kepengurusan rumpun Melayu. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Malaysia Terengganu.

Shaharir, b.M.Z. (2010b). Tiga dasawarsa pengalaman penyembulan etnosains matematik rumpun Melayu. Makalah undangan yang disampaikan di Seminar Etnomatematik UNRI-ASASI di Universitas Riau.

Shaharir, b.M.Z. (2010c). Kritikan teori kenisbian dan teori kuantum. Kuala Lumpur: Akademi Sains Islam Malaysia (ASASI).

Shaharir, b.M.Z. (2011). Mantik Melayu pra-Islam berasaskan bahasanya di prasasti. Makalah yang dibentangkan di Seminar Bahasa Melayu Klasik dan Kuno anjuran ASASI-PBKKM di Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shaharir, b.M.Z. (2015). Pak Samad - Seorang Tokoh Pejuang Bahasa Melayu yang Bitara. Dalam Dinsman dan Kassim Muhammad (Pnyt.), Nurani: Kata Luhur Sahabatmu. Shah Alam: Paksi.

Shaharir, b.M.Z. (2016). Terukirnya bahasa Melayu dalam sains dan matematik Malayonesia. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Shaharir, b.M.Z. (2019). Cabaran mantik kepada muslim. Kuala Lumpur: Pusat Dialog Peradaban.

Shaharir, b.M.Z. (2021a). Falsafah bahasa Hassan Ahmad. Makalah yang disampaikan dalam Webinar Pemikiran Dato’ Dr. Hassan Ahmad, anjuran PPAS-PPFPM pada 26 Julai 2021.

Shaharir, b.M.Z. (2021b). Beberapa isu pemeribumian linguistik bahasa Melayu. Makalah yang disampaikan dalam Bicara di Pusat Pengajian Bahasa, Tamadun dan Falsafah, UUM, pada 26 Oktober 2021.

Shaharir, b.M.Z. (2022). Beberapa Isu Pemeribumian Linguistik Bahasa Melayu. Rentas, 1(1), 1-49. https://doi.org/10.32890/rentas2022.1.1

Shaharir, b.M.Z. (2023). Bahasa Melayu Juga Sumber Ilmu. Pendeta, 14(1), 1-22. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.fa.1.2023

Shaharir Mohamad Zain. t.t. Kamus bahasa Inggeris-Khmer Purba (Funan?). Manuskrip.

Shaharir Mohamad Zain. t.t. Malangnya nasib bahasa melayu sebagai bahasa sains dan matematik: bala yang perlu dikendala. Manuskrip.

Steiner, George. (1991). Heidegger. Chicago: University of Chicago Press.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2002). Islam and secularism. Kuala Lumpur: ISTAC.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2007). Tinjauan ringkas peri ilmu dan pandangan alam. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2011). Historical fact and fiction. Kuala Lumpur: UTM Press.

Taylor, C. (2016). The language animal. Harvard: Harvard University Press.

Wilder, R.L. (2010). Matematik suatu budaya. Terj. bahasa Melayu oleh Shaharir b.M.Z. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sumber internet

http://shaharirbmz.blogspot.com/

Downloads

Published

2023-08-15

How to Cite

Hasrah, M. T. (2023). Shaharir Mohamad Zain: Pemerkasaan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Ilmu dan Bahasa Pengungkapan Ilmu: Shaharir Mohamad Zain: Enhancing the position of Malay as an Instrument of Knowledge Dissemination and Epistemic Articulation. PENDETA, 14(2), 26–41. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.3.2023

Issue

Section

Articles