Pemaparan Jenis Akhlak Menerusi Kumpulan Puisi As-Salam Karya Suhaimi Haji Muhammad Berdasarkan Teori Takmilah

The Potrayal of Moral Types Through As- Salam Poetry Based on The Works of Suhaimi Haji Muhammad using Takmilah Theory

Authors

  • Siti Nur Anis Muhammad Apandi Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA
  • Rohayati Junaidi Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, MALAYSIA
  • Zainoren Zul Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA
  • Eizah Mat Hussin Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, MALAYSIA
  • Farrah Atikah Saari Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA
  • Nordiana Ab. Jabar Universiti Malaysia Kelantan, MALAYSIA
  • Sudirman Kiffli Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA
  • Suraya Sukri Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA
  • Mohd Firdaus Che Yaacob Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA
  • Nurulahda Sulaiman Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.5.2022

Keywords:

akhlak mahmudah, nilai akhlak, teori takmilah, pendidikan melalui puisi

Abstract

Suhaimi Haji Muhammad merupakan seorang pengkarya yang menekan unsur kerohanian dan keislaman di dalam puisi yang dihasilkan. Kajian ini menyentuh nilai moral dalam kelompok puisi Suhaimi Haji Muhammad dengan menerapkan Pendekatan Takmilah yang diperkenalkan oleh Shafie Abu Bakar. Pendekatan ini mengangkat sifat Kamal Allah dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan akan digunakan untuk mengkaji puisi Suhaimi Haji Muhammad. Teori Takmilah ini juga adalah bertunjangkan kepada konsep tauhid yang merupakan aspek penting dalam Islam. Melalui kajian ini menunjukkan bahawa pengkarya berjaya memberi pendedahan kepada khalayak bahawa pengkarya juga dapat menyampaikan dakwah serta memberi pengajaran kepada pembaca di dalam bentuk yang lebih indah dan kreatif. Pelbagai nilai dan pengajaran telah dibentangkan oleh pengkarya dalam puisi yang dihasilkan dan ianya telah memenuhi salah satu ciri elemen Kesusasteraan Melayu, iaitu mengetengahkan unsur-unsur pendidikan kepada masyarakat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Nasir, S. A. N. A. (2016). Perkembangan Pendidikan Islam Pada Masa Daulah Fatimiyah. Al'Adalah. Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 5(3), (47-56).

Shafie Abu Bakar. (1994). ‘Takmilah: Teori, Falsafah dan Prinsip.’ Dalam Mana Sikana (ed.). Teori Sastera dan Budaya dalam Kajian Akademik. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Shafie Abu Bakar. (1997). ‘Estetika dalam Takmilah.’ Dalam Mana Sikana (ed.). Pembangunan Seni dan Sastera. Bangi. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Al-Ghazali. 2016. “Ihya Ulumiddin” Juz. 3 dalam H. Samsul Munir Amin, “Ilmu Akhlak”. Cet. 1; Jakarta: Amzah.

Galigo, S. B. A., Razali, W. M. F. A. W., Noor, K. M., & Abdullah, R. (2005). Membangun Masyarakat Moden Yang Berilmu dan Berakhlak. Nilai, Negeri Sembilan: Universiti Sains Islam Malaysia.

Nadhiroh, Yahdinil Firda. (2015). Pengendalian Emosi (Kajian-ReligioPsikologis tentang Psikologi Manusia). Jurnal Saintifika Islamic 2(1), 118-132.

Suhami Hj. Muhammad. (2006). Kumpulan Puisi As-Salam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Shahidan, M. (2001). Penjabaran semiotik dalam puisi-puisi Suhaimi Haji Muhammad. Doctoral dissertation. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Bado, A., Abdul, A. H., & Ali, A. H. (2018). Unsur-unsur Akidah dalam Kumpulan Puisi Taman Takwa. Jurnal Peradaban Melayu, 13, 58-70.

Mz, S. R. (2018). Akhlak Islami Perspektif Ulama Salaf. Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, 7(01), 67-100.

Jannah, M. (2019). Metode Dan Strategi Pembentukan Karakter Religius Yang Diterapkan Di Sdtq-T an Najah Pondok Pesantren Cindai Alus Martapura. Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, 4(1), 77-102.

Nurjanah, K. (2019). Analisis Akhlak Mahmudah dan Mazmumah pada Novel the Romance Karya Habiburrahman El Shirazy sebagai Alternatif Bahan Ajar di Sekolah Menengah Atas. Doctoral dissertation. Kabupaten Lampung Utara: Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

Tho’in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadits Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2(02), 63-72.

Dalimunthe, R. P. (2016). Amanah dalam Perspektif Hadis. Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis, 1(1), 7-16.

Abidin, Z., & Khairudin, F. (2017). Penafsiran Ayat-ayat amanah dalam Al-Qur’an. SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman, 5(2), 120-144.

Zulkiflee, Z. (2022). Ragam Bahasa Komen Instagram Berkaitan Berita Palsu Situasi Gelombang Kedua Pandemik COVID-19. PENDETA, 13(1), 22-32.

Amat, A. B. (2021). Hubungan etnik di Sabah: Satu kajian terhadap cerpen-cerpen terpilih penulis Sabah. PENDETA Journal of Malay Language, Education and Literature, 12(2), 44-54.

Downloads

Published

2022-05-13

How to Cite

Muhammad Apandi, S. N. A., Junaidi, R., Zul, Z., Mat Hussin, E., Saari, F. A., Ab. Jabar, N., Kiffli, S., Sukri, S., Che Yaacob, M. F., & Sulaiman, N. (2022). Pemaparan Jenis Akhlak Menerusi Kumpulan Puisi As-Salam Karya Suhaimi Haji Muhammad Berdasarkan Teori Takmilah: The Potrayal of Moral Types Through As- Salam Poetry Based on The Works of Suhaimi Haji Muhammad using Takmilah Theory. PENDETA, 13(1), 47–57. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.5.2022

Issue

Section

Articles