Penglibatan Murid-Murid Sekolah Kebangsaan Di Kawasan Bandar Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Talian Daripada Persepsi Guru Bahasa Melayu

Involvement of National School Pupils in Urban Areas in Learning Malay Language Online from Perception of Malay Teachers

Authors

  • Nurul Azira Binti Sapian SK Wangsa Maju Zon R10, Kuala Lumpur, MALAYSIA
  • Zamri Bin Mahamod Fakulti Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, MALAYSIA
  • Irma Binti Mahad SK Batu Berendam, Batu Berendam, Melaka, MALAYSIA

DOI:

https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.7.2021

Keywords:

Kaedah pengajaran dalam talian, pengajaran dan pembelajaran di rumah, penglibatan murid

Abstract

Semua guru mendepani pelaksanaan pengajaran norma baharu sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) akibat wabak Pandemik COVID-19. Perubahan corak pengajaran pendidikan konvensional memerlukan guru Bahasa Melayu memilih dan menguasai kaedah pengajaran dalam talian dengan berkesan. Kajian ini bertujuan untuk meninjau Penglibatan murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu dalam talian daripada persepsi guru Bahasa Melayu. Kajian secara kualitatif ini melibatkan tiga orang guru Bahasa Melayu yang mengajar di tiga buah sekolah kebangsaan di zon Keramat, Kuala Lumpur. Data temu bual dianalisis secara bertema. Dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah pengajaran yang pelbagai ini telah mempengaruhi penglibatan murid- murid yang amat memberangsangkan dari segi kadar kehadiran murid, penghantaran tugasan, motivasi murid dan tingkah laku murid secara menyeluruh. Murid-murid menjadi aktif belajar Bahasa Melayu secara dalam talian yang diukur daripada kadar kehadiran yang ramai, peratusan hantaran tugasan yang tinggi, motivasi dan tingkah laku yang positif sepanjang mengikuti sesi PdP Bahasa Melayu secara dalam talian. Implikasi kajian ini ialah guru-guru perlu mempelbagaikan kaedah PdP dalam talian supaya penglibatan murid adalah tinggi dan positif.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abdul Aziz Ishak & Aida Zuraina Mir Ahmad Talaat. (2020). Pembelajaran atas talian: Tinjauan terhadap kesediaan dan motivasi dalam kalangan murid Diploma Logistik dan Pengurusan rantaian bekalan, Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Jurnal Dunia Pendidikan, 2(4), 48-82

Ahmad Naim Tahir & Ihsan Noorzali. (2020). Sedia Hadapi Kelas Maya Sesuai Normal Baharu. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/679003/sedia-hadapi-kelas-maya-sesuai-normal-baharu [22 Jun 2021].

Amirul Mukminin Mohamad. (2020). Quizizz sebagai E-Penilaian Norma Baharu terhadap Penutur Antarabangsa

dalam kursus Bahasa Melayu. PENDETA:Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, 80-92. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol11.edisikhas.6.2020. Diakses pada 15 Jun 2021 dari https://ejournal.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/4413/2742

Anwar Patho Rohman & Mohd Nasaruddin Parzi. (2020). Hanya 20-30 peratus murid ikuti PdP dalam talian. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/06/703364/hanya-20-30-peratus-murid-ikuti-pdp-dalam-talian [22 Jun 2021].

Buja A., Paganini, M., Cocchio, S., Scioni, M., Rebba, V. & Baldo V. (2020). Demographic and socioeconomic factors, and healthcare resource indicators associated with the rapid spread of COVID-19 in Northern Italy: An ecological study. PLoS ONE, 15(12), e0244535

Fahmi Abdul Rahim. (2021). Bahan Pengajaran Efektif Pastikan Keberkesanan PdPR. https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2021/01/778749/bahan-pengajaran-efektif-pastikan-keberkesanan-pdpr [22 Jun 2021].

Fazillah Binte Mohamed Ismail & Tengku Nurhudah BteT M Khalib, (2020) Penggunaan ICT dalam Pembelajaran Interaksi Lisan. Muallim Journal Social Science and Humanities, 4(2), 137 –149.

Fenny Lau Yeo Feng, Kee Guek Fen, Khoo Phau Liang & Lee Huoy Shin (2021). Kaedah Pengajaran dalam Talian Guru Bahasa Melayu dan Motivasi Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Sepanjang Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 11(1), 57-74.

Hasliza Hashim, Siti Munira Mohd Nasri & Zarina Mustafa (2016). Cabaran Yang Dihadapi oleh Guru dalam Pelaksanaan Persekitaran Pembelajaran Maya Frog di Bilik Darjah. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 31,115–129.

Irma Mahad, Ugartini Magesvaran & Intan Nur Syuhada Hamzah (2021). Sikap dan Motivasi Murid Sekolah Rendah Terhadap Pembelajaran Bahasa Melayu dalam Talian Sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu – JPBM, 11(1), 16-28.

Jublin Nanang, Saemah Rahman & Shahlan Surat (2021). Motivasi Menggunakan E-Pembelajaran dan Pencapaian Sejarah dalam Kalangan Pelajar Tingkatan 4. Jurnal Dunia Pendidikan, 3(1), 454-464.

Kurniawati Kamarudin. (2021). Mantapkan PdPR Elak Keciciran Pelajar. https://amp.utusanborneo.com.my/2021/01/20/mantapkan-pdpr-elak-keciciran-pelajar [22 Jun 2021].

Liu, Z-Y., Zaffar Ahmed Shaikh & Gazizova, F, (2020) Using the concept of game-based learning in education. International Journal of Emerging Techologies in Learning, 15(14), 53-64.

Losius Goliong, Absly Kasin, Marcelus Johnny & Nazarius G. Yulip. (2020). Cabaran Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Jarak Jauh (PDPCJJ) Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Sabah: Pejabat Pendidikan Daerah Ranau.

Meriam. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. San Francisco: Jossey-Bass Inc.

Mohd Fairuz Jafar, Zetty Akmar Amran, Mohd Faiz Mohd Yaakob, Mat Rahimi Yusof & Hapini Awang. (Oktober, 2020). Kesediaan Pembelajaran Dalam Talian Semasa Pandemik COVID 19. Kertas kerja dibentang dalam Seminar Darulaman 2020 Peringkat Kebangsaan.

Mohd Faruze Iberahim & Norah Md Noor, (2020) Amalan Gamifikasi dalam Pengajaran dan Pemudahcaraan Guru-Guru Sekolah Rendah di Negeri Johor. Innovative Teaching and Learning Journal, 3(2), 8–14.

Mohamad Idham Md Razak. (2020). COVID-19: Pembelajaran Atas Talian Suatu Keperluan ke Arah Menuju Malaysia Maju. https://www.astroawani.com/berita-malaysia/covid19-pembelajaran-atas-talian-suatu-keperluan-ke-arah-menuju-malaysia-maju-237496 [23 Jun 2021].

Muniroh Hamat, Siti Balqis Mahlan & Ch’ng Pei Eng. (2020). Adaptasi Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya dalam Kebiasaan Baharu Semasa Pandemik COVID-19. Shah Alam: SIG:e-Learning@CS.

Nor Aidawati Abdillah & Mazidah Musa (2021). Kesediaan Pelajar Terhadap Proses Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) Norma Baru di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK), Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA). Journal of Modern Education, 3(8), 114-124.

Noraini Idris. (2010). Penyelidikan dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: McGraw Hill Education.

Noraini Mohd Noh, Mohd Arif Ismail & Jamil Ahmad, (2010) Tahap Penerimaan Inovasi EduwebTV dalam Kalangan Guru. Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 3(5), 118-128.

Nor Fauziana Mohd Salleh. (2020). Pandemik Coronavirus (COVID 19): Pengajaran dan Pembelajaran Secara Atas Talian Suatu Keperluan di Malaysia. N/A, pp. 1-8.

Noradilah Abdul Wahab, Najmi Muhammad & Mohd Sani Ismail (2020). Analisis Keberkesanan Penggunaan ICT dalam Mendepani Gelombang Revolusi Industri 4.0 dalam Kalangan Pelajar di Negeri Terengganu, Malaysia. Asian People Journal 2020, 3(1), 101-109.

Noorzailiza Zainal Abidin, Rozita Radhiah Said, Azhar Md Sabil & Ahmad Fauzi Mohd Ayu (2020). Amalan Pengajaran Guru Bahasa Melayu dalam Pengajaran dan Pembelajaran Abad 21 Prosa Tradisional di Sekolah. International Social Science And Humanities Journal, 3(3), 2637-0271.

Nor Sahara Mesman & Zulkarnain Abd. Majid (2021). Kajian Kesediaan Pelajar Mengikuti Pembelajaran dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Membendung Covid-19 Fasa 2. International Journal of Education and Pedagogy, 3(1), 195-202.

Nur Hazirah Hairia’an & Masayu Dzainudin, (2020). Pengajaran dan Pemudahcaraan Dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, Special Issue 9, 18-28.

Nur Izzati Hazwani Abdul Hadi. (2021). Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPr) Terhadap Para Pendidik. https://www.jejaktarbiah.com/cabaran-pengajaran-dan-pembelajaran-di-rumah-pdpr-terhadap-para-pendidik/ [23 Jun 2021].

Rafiee Jamian, Nurul Hafizah Zainal Abidin & Roslah Arsad (2020). Analisis Deskriptif bagi Penggunaan Aplikasi Quizizz ke atas Guru dalam Penilaian Prestasi Murid bagi Subjek Matematik. Mathematical Sciences and Informatics Journal, 1(2), 87-97.

Siti Azura Abu Hassan, Suzana Zainol Abidin & Zulkurnain Hassan (2021). Keberkesanan Pembelajaran dan Pengajaran Dalam Talian (Epembelajaran) Terhadap Pembelajaran Pelajar di Kolej Komuniti Hulu Langat. International Journal of Humanities Technology and Civilization (IJHTC), 10(2), 1-14.

Siti Balqis Mahlan & Muniroh Hamat (2020). Pengajaran dan Pembelajaran dalam Talian Semasa Perintah Kawalan Pergerakan. SIG:e-learning@CS, eISBN: 978-967-0841-88-5.

Siti Nurbaizura Che Azizan & Nurfaradilla Mohamad Nasri (2020). Pandangan Guru Terhadap Pembelajaran dalam Talian Melalui Pendekatan Home Based Learning (HBL) Semasa Tempoh Pandemik COVID 19. PENDETA: Journal of Malay Language, Education and Literature, 11, 46-57.

Sofea Susan Albert Kassim (2020). Guru gigih buat kelas online tapi ‘0 kehadiran’, anak dedah bapanya kecewa sampai tahap nak pencen - “Abi bersangka baik pada student dia, salahkan link saya buat”. https://www.mstar.com.my/lokal/viral/2020/11/27/guru-gigih-buat-kelas-online-tapi-0-kehadiran-anak-dedah-bapanya-kecewa-sampai-tahap-nak-pencen---abi-bersangka-baik-pada-student-dia-salahkan-link-saya-buat [23 Jun 2021].

Suhaidah Hussain (2020). Dilema Kesihatan Fizikal dalam Pengajaran dan Pembelajaran Secara Maya. https://news.ump.edu.my/experts/dilema-kesihatan-fizikal-dalam-pengajaran-dan-pembelajaran-secara-maya [23 Jun 2021].

Suzlina Hilwani Baharudin & Jamaludin Badusah (2015). Tahap Penggunaan Web 2.0 dalam Pengajaran Guru Bahasa Melayu sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu, 5 (2), 38-48.

Johari Hassan & Siti Norazlina Kamisan. (2010). Halangan terhadap Penggunaan Komputer dan ICT di dalam Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) di Kalangan Guru di Sekolah Menengah Luar Bandar di Daerah Kulai Jaya, Johor. N/A. pp. 1-10. (Tidak diterbitkan).

Tamilmullai Thannimalai & Salini Baloh, (2021). Cabaran PdPR BahasaTamil di Sekolah Luar Bandar. MJSSH Online, 5(2), 183-190.

Universiti Sains Islam Malaysia. (2020). Panduan Ringkas E-Pembelajaran dan Pengajaran. Nilai: Bahagian Dasar dan Kecemerlangan Akademik.

Downloads

Published

2021-11-19

How to Cite

Sapian, N. A. B., Mahamod, Z. B., & Mahad, I. B. (2021). Penglibatan Murid-Murid Sekolah Kebangsaan Di Kawasan Bandar Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Dalam Talian Daripada Persepsi Guru Bahasa Melayu: Involvement of National School Pupils in Urban Areas in Learning Malay Language Online from Perception of Malay Teachers. PENDETA, 12(2), 80–97. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol12.2.7.2021