Editorial

Authors

  • Abd Hadi Borham Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900 Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/almakrifah.vol1.1.7.2023

Keywords:

-

Abstract

Jurnal Al-MAKRIFAH, vol. 1, issue 1 mengandungi enam artikel yang memfokuskan skop  syariah, dakwah, pendidikan Islam dan tahfiz. Artikel dalam skop syariah menganalisis pelaksanaan wakaf tunai. Di Malaysia, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR), Majlis Agama Islam Negeri (MAIN), Yayasan Wakaf Malaysia (YWM),) menyediakan medium saluran berwakaf tunai yang mudah dan pelbagai seperti skim wakaf tunai dengan penetapan nilai minimum sebagai langkah menarik minat masyarakat terhadap wakaf. Artikel skop dakwah pula memfokuskan kepada kepentingan program dakwah dalam aspek akidah di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan (SABK). Program dakwah membantu dalam memberikan kefahaman akidah kepada pelajar di samping pembelajaran di kelas. Tiga artikel dalam skop pendidikan Islam dan tahfiz yang memfokuskan amalan pembelajaran, isu keciciran, kaedah hafazan dan seni khat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

-

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Borham, A. H. (2023). Editorial. AL-MAKRIFAH Journal of Knowledge and Learning in Islamic Tradition and Culture, 1(1), i-ii. https://doi.org/10.37134/almakrifah.vol1.1.7.2023