Keistimewaan Blok Batik Adiguru Mahadi Deraman di Kampung Talak, Tumpat, Kelantan

The Speciality of Block Batik Adiguru Mahadi Deraman in Kampung Talak, Tumpat, Kelantan

Authors

  • Che Rahim Hussin Fakulti Seni, Kelestarian dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Harozila Ramli Fakulti Seni, Kelestarian dan Industri Kreatif, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.2.2023

Keywords:

Motif batik, blok batik, Adiguru Mahadi Deraman

Abstract

Kajian ini memfokuskan kepada keistimewaan blok batik Adiguru Mahadi Deraman di Kampung Talak, Tumpat Kelantan. Kajian ini meneroka sejarah blok batik oleh Adiguru Mahadi Deraman serta mengkategorikan blok batik yang dihasilkan oleh beliau. Kajian kualitatif melalui kaedah temu bual yang dijalankan secara kajian lapangan. Hasil kajian akan  mampu menjelaskan keistimewaan blok batik yang dihasilkan oleh Adiguru Mahadi Deraman dari pelbagai aspek. Penghasilan blok batik beliau berlaku dalam tempoh yang panjang dan melalui pelbagai gabungan idea. Hasil kajian menunjukkan blok batik yang dihasilkan beliau mempunyai pelbagai saiz. Blok batik yang dihasilkan berbeza berat bergantung kepada bahan yang digunakan. Di samping itu, motif yang dikenal pasti menjadi tumpuan beliau mempunyai lima jenis. Motif tersebut ialah flora, fauna, geometri, abstrak dan gabungan. Keistimewaan blok batik Adiguru Mahadi Deraman dilihat dari aspek penggunaan motif tersebut sesuai dengan peredaran zaman. Penumpuan kepada motif flora dan fauna ialah ciri utama tukang Melayu. Adiguru Mahadi Deraman telah banyak menyumbangkan ilmu dan kepakarannya dalam perkembangan batik di Malaysia terutamanya dalam bidang batik blok.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandura, A. (1986). Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Chua Yan Piaw. (2014). Kaedah Penyelidikan. Mc Graw Hill Education, Malaysia.

Ensiklopedia Kraf Malaysia. (2012)l Bahan, Peralatan dan proses. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM.

Geertz, C. (1973). The Interpretation of the Cultures/tafsir kebudayaan. Terjemahan oleh Budi Susanto SJ. Yogyakarta, Kanisius.

Ghazali Darusalam, & Sufean Hussin. (2018). Metodologi Penyelidikan Dalam Pendidikan Amalan dan Analisis Kajian. Universiti Malaya: Kuala Lumpur.

Hanipah Hussin, Ruziah Ali, Ahmad Yusairi Bani Hashim. (2011). Batik Lambang Warisan Teknologi dan Inovasi. Penerbit Universiti Teknikal Malaysia Melaka.

Harozila Ramli. (2007). ‘Batik Painting dan Painting Batik’ dalam perkembangan seni lukis moden Malaysia. Tesis PhD yang tidak diterbitkan, Pulau Pinang, Universiti Sains Malaysia.

Haziyah Hussin. (2006). Motif tumbuhan kategori Bunga dalam dalam reka corak batik Kelantan. Jurnal Arkeologi Malaysia, Bil 13, 15-30.

Haziyah Hussin. (2006). Warisan aktiviti penghasilan batik dan songket di Semenanjung Malaysia, Jurnal Arkeologi Melayu, Bil. 19, 37-49.

John W.Cresweel. (2014). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Method Approaches. California: SAGE Publications.

Mohd Johari Ab. Hamid. (2006). Asas Seni Visual. Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Mok Soon Sang. (2009). Literatur dan Kaedah Penyelidikan. Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd, Selangor.

Motif & Teknik. (2009). Seni Kraf Kayu & Motif & Teknik, Institut Kraf Negara. Selangor: Percetakan Surya Sdn. Bhd.

Muzium Tekstil Negara. (2012). National Textile Museum. Jabatan Muzium Negara.

Norfadilah Kamaruddin. (2020). Pendapat mengenai pelbagai isu semasa daripada peneraju pemikiran, kolumnis dan pengarang dimuat turun pada Julai 1, 2022 daripada https://www.bernama.com/bm/tintaminda

Norlelawaty Haron, Zuliskandar Ramli & Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. (2015). Evolusi Perkembangan Blok Batik di Negeri Kelantan, Prosiding Seminar Antarabangsa ke-4 Arkeologi, Sejarah dan Budaya di Alam Melayu, Langkawi.

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (2011). Prosiding Seminar Apresiasi Kraf. Kuala Lumpur: Institut Kraf Negara.

Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia. (2012). Ensiklopedia Kraf Malaysia. Kuala Lumpur: Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM.

Rasid Mail & Raman Noordin. (2012), Penyelidikan Peringkat Sarjana Pendekatan Kualitatif sebagai Alternatif. Universiti Malaysia Sabah, Sabah.

Siti Zainon Ismail. (1985). Getaran jalur dan warna. Kuala Lumpur. Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Siti Zainon Ismail. (1986). Reka bentuk kraf tangan Melayu tradisi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Zainon Ismail. (1994). Tenunan Melayu: Keindahan budaya tradisional Nusantara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Ahmad Jamal. (1992). Rupa dan jiwa, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Syed Ahmad Jamal. (1995). Estetika seni rupa Melayu, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Yuslina Mohamed, Bhasah Abu Bakar, Fariza Puteh Behak & Ramiaida Darmi. (2018). Asas Metodologi Penyelidikan Praktikal, Universiti Sains Islam Malaysia, Negeri Sembilan.

TEMU BUAL

Mahadi bin Deraman. Adiguru Batik Blok. Latar Belakang Adiguru, Temu bual di Tumpat, Kelantan pada 13 November 2019.

Downloads

Published

2023-06-25

How to Cite

Hussin, C. R., & Ramli, H. (2023). Keistimewaan Blok Batik Adiguru Mahadi Deraman di Kampung Talak, Tumpat, Kelantan: The Speciality of Block Batik Adiguru Mahadi Deraman in Kampung Talak, Tumpat, Kelantan. Jurnal Peradaban Melayu, 18(1), 12–21. https://doi.org/10.37134/peradaban.vol18.1.2.2023