Satu kajian kes: Mengenalpasti kesan komunikasi ibu bapa dengan anak-anak ketika di rumah

Authors

  • Nura Zafirah Zailan Learning Institute for Empowerment (LiFE) Multimedia University, Cyberjaya, Malaysia
  • Iylia Mohamad Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak, Fakulti Pembangunan Manusia, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.1.9.2023

Keywords:

komunikasi, penglibatan ibu bapa

Abstract

Komunikasi yang baik antara ibu bapa dengan anak mampu membantu perkembangan holistik anak terutama dalam pencapaian akademik dan emosi mereka. Pada masa kini, kanak-kanak banyak terdedah dengan pelbagai gajet yang membantutkan komunikasi di antara seisi rumah. Oleh yang demikian, objektif utama kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan komunikasi ibu bapa dengan anak-anak ketika berada di rumah. Kajian ini menggunakan kaedah temubual yang bersifat kualitatif ke atas tiga orang ibu bapa yang menetap di daerah Klang, Selangor. Hasil kajian mendapati bahawa ibu bapa yang sering berkomunikasi dengan anak-anak apabila berada di rumah dapat memberikan kesan yang positif kepada anak-anak dari segi bahasa, hubungan perapatan dan tingkah laku. Oleh yang demikian, perkara ini amat ditekankan dalam sesebuah institusi kekeluargaan agar hubungan kesejahteraan antara ahli keluarga dapat dipupuk.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Amir Aris & Ahmad Rozelan Yunus (2016), Komunikasi Berkesan. Technical University of Malaysia Melaka.

Hashim, N., & Razali, A. (2019). Teknologi Dan Media Sosial Dalam Komunikasi Ibubapa Dan Anak-Anak. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(4), 337-352.

Irma Yanti Mahamud (2017), Penglibatan Ibu Bapa dalam Aktiviti Pembelajaran di Rumah dan Hubungan dengan Pencapaian Akademik Murid di Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Universiti Putra Malaysia.

Ismail, S., Rasit, R. M., Aini, Z., Ismail, N., & Mohamad, N. (2020). Cabaran Komunikasi Ibu Bapa Dalam Keluarga Muslim di Selangor. Jurnal Pengajian Islam, 13(1), 67-77.

Jamil, N. A., Kariuddin, N. A. F., Abdul, M. A., Arof, N. M., & Mohamad, I. (2022). Penglibatan Ibu Bapa Dalam Rutin Perbualan Harian Bersama Anak: Satu Analisis Keperluan. Jurnal Sains Sosial: Malaysian Journal of Social Sciences, 7(1), 53-60.

Mohamad, I., Ismail, H., Albareeabdul, M., Manja, S. A., & Yusof, N. I. (2020). The Effect Of Neglectful Parent Towards Children During movement Control Order (Mco) Of Covid-19. Palarch's Journal of Archaeology Of Egypt/Egyptology, 17(6), 12191-12210.

Noor Aini Ahmad (2014), Mengintegrasi Teknologi Komunikasi dan Maklumat Sebagai Media Pengajarasaan Bahasa Dalam Kalangan Kanak-Kanak Awal Umur. Universiti Pendidikan Sultan Idris: Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu.

Noraini Mohamad, Safinah Ismail, Nazneen Ismail (2019), Peranan komunikasi ibu bapa terhadap proses bimbingan dan penyampaina maklumat kepada anak- anak. Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Rathakrishnan M. (2020), COVID-19 Ubah Pengajaran dan Pembelajaran dari Rumah. https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2020/07/710464/covid-19-ubah-pengajaran-dan-pembelajaran-dari-rumah

Sabarua, J. O., & Mornene, I. (2020). Komunikasi Keluarga Dalam Membentuk Karakter Anak. International Journal of Elementary Education, 4(1), 83-89.

Safinah Ismail, Muhammad Aufa Haziq Nor Azman, Muhammad Aiman Syakir Aziz, Mohamad Safarudin Rahim (2020) Dakwah dan Komunikasi Interpersonal Ibu Bapa Terhadap Kanak-Kanak.

Zainiah Mohamed Isa, Jupri Bacotang, Mazlina Che Mustafa. (2017), Tahap Perkembangan Bahasa dan Komunikasi Kanak-kanak berusia 2+ tahun. Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Zaleha Damanhuri & Mariani Md Nor (2020), Hubungan Ekspresi Emosi Ibubapa Dengan Masalah Tingkah Laku Kanak-Kanak, Prosiding Seminar Kebangsaan Sains Sosial (2.0), 50-58

Zulkifli Abd Hamid, Jamilah Othman, Aminah Ahmad, Ismi Arif Ismail (2011), Hubungan antara Penglibatan Ibu bapa dan Pencapaian Akademuk Pelajar Miskin di Negeri Selangor. Journal of Islamic and Arabic Education 3(2). 31-

Downloads

Published

2023-06-28

How to Cite

Zailan, N. Z., & Mohamad, I. (2023). Satu kajian kes: Mengenalpasti kesan komunikasi ibu bapa dengan anak-anak ketika di rumah. Jurnal Pendidikan Awal Kanak-Kanak Kebangsaan, 12(1), 92–98. https://doi.org/10.37134/jpak.vol12.1.9.2023