Keupayaan Penuaian Hujan Sebagai Sumber Bekalan Air Domestik di Cameron Highlands, Pahang

Authors

  • Roslaini Abdul Jalil Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Nordin Sakke Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Adi Jafar Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Norcikeyonn Samuni Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Malaysia Sabah 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/geografi.vol11.1.5.2023

Keywords:

Sumber air, penuaian hujan, enapan tanih

Abstract

Kertas ini membincangkan isu berkaitan tekanan terhadap sumber air di samping masalah sumber air bersih yang sering kali tercemar. Kajian yang dilaksanakan meneliti sumber bekalan air bersih di Daerah Cameron Highlands yang dijangkakan akan berkurangan akibat gangguan terhadap kawasan tadahan hujan yang digantikan dengan kawasan pertanian yang meningkat dengan cepat. Peningkatan enapan tanih dan bahan organik (baja dan racun) yang mencemarkan sumber air sungai yang menjadi punca bekalan air bersih bagi kegunaan penduduk terus membimbangkan. Penggunaan sistem penuaian hujan boleh dijalankan sebagai langkah mengatasi masalah ini. Penuaian hujan adalah kaedah yang dijalankan bagi pengumpulan air hujan daripada permukaan binaan seperti atap rumah atau lereng bukit masuk ke dalam tempat simpanan. Air hujan yang dikumpul dapat digunakan bagi tujuan domestik, pertanian, perindustrian dan sebagainya. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu sesi temubual untuk mendapatkan data kajian dengan lebih mendalam. Justeru itu, data hujan bulanan bagi Cameron Highlands dianalisis untuk mengenal pasti trend hujan jangka masa panjang dalam menentukan kuantiti dan variasi hujan di kawasan kajian. Penelitian terhadap sumber air awam juga memberikan pengaruh kepada dapatan kajian ini. Penemuan awal kajian yang dilaksanakan pada tahun 2013 mendapati sebanyak 459,144 mˢ kuantiti bekalan air bersih telah disalurkan kepada 9597 buah akaun pengguna dalam tempoh satu bulan. Sementara itu, nilai purata hujan tahunan kawasan ini adalah tidak memperlihatkan perbezaan yang ketara dengan purata hujan tahunan Malaysia iaitu 2400 mm. Sistem penuaian hujan boleh digunakan oleh penduduk di Cameron Highlands berikutan purata hujan bulanannya yang mencukupi untuk melaksanakan penuaian hujan. Berdasarkan model pengiraan yang dikeluarkan oleh NAHRIM, nilai kebolehpercayaan penuaian hujan adalah 1660m³ bagi sesebuah rumah. Oleh itu, kajian ini meneliti potensi penuaian hujan sebagai penggantian kepada kebergantungan masyarakat terhadap penggunaan sumber air bersih dalam kehidupan seharian dalam jangka masa panjang. Hasil kajian mendapati, jumlah hujan yang turun di kawasan kajian adalah mencukupi untuk kegunaan masyarakat namun hanya mampu disarankan sebagai kegunaan luaran sahaja.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad, J. S. (2010). Opportunities in Rainwater Experience in Water Harvesting. Sri Kembangan, National Hydraulic Research Institute of Malaysia.

Boers, Th. M., Ben-Asher J. (1982). A Review of Rainwater Harvesting. Amsterdam. Agricultural Water Management, 5(1982), 145-158.

Christina, M., Mariana, H., Hardienata, H., Mayditia, H., Azis, M., & Ita, Y. (2000). Perancangan Sistem Pengolahan Air Hujan Dengan Mengunakan Teknologi Membrane Dan Lampu Ultraviolet Serta Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari.Indonesia, Institut Pertanian Bogor.

Global Water Partnership Caribbean. (2009). A handbook on rainwater harvesting in the Caribbean. Europe, The Caribbean Environment Health Institute.

Jabatan Meteorologi Malaysia. (2013). Laporan Hujan Bulanan Cameron Highlands. Petaling Jaya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi.

Jabatan Pengairan dan Saliran. (2010). Rainwater Harvesting- JPS Experience. Selangor, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar.

Krishna, H. J.(2005). The Texas Manual on Rainwater Harvesting.America, Texas Water Development Board.

Sulong, M., Mohd Ekhwan, T., Kadaruddin, A., Mokhtar, J. (2005). Sungai dan Pembangunan: Tebingan Sungai Bandar Malaysia.Bangi, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Thamer, A. M., Megat Johari, M. M. N., Abdul Halim, G. (2010). Study On Potential Uses of Rainwater Harvesting In Urban Areas.Serdang, Universiti Putra Malaysia.

Tjia, H.D. (1987). Geomorfologi. Kuala Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Owusu, S., & Asante, R. (2020). Rainwater harvesting and primary uses among rural communities in Ghana. Journal of Water Sanitation and Hygiene for Development, 10(3), 502–511. https://doi.org/10.2166/washdev.2020.059

Xia, J., Wang, Z.G., Tan, G. (2004). The Renewability of Water Resources and Its Quantification in The Yellow River Basin, China. Hydological Processes. 18(12), 2327-2336.

Downloads

Published

2023-06-30

How to Cite

Abdul Jalil, R., Sakke, N., Adi Jafar, & Samuni, N. (2023). Keupayaan Penuaian Hujan Sebagai Sumber Bekalan Air Domestik di Cameron Highlands, Pahang. GEOGRAFI, 11(1), 87–98. https://doi.org/10.37134/geografi.vol11.1.5.2023

Issue

Section

Articles