Abdul Rahman, Mohamad Faiz Farhan, Sabarina Shafie, and Nor Azian Aini Mat. 2022. “Penerapan Konsep QEI Dan Teknologi Dalam Pembangunan Kit Letti Bagi Topik Integer Matematik Tingkatan 1”. Firdaus Journal 2 (2):13-25. https://doi.org/10.37134/firdaus.vol2.2.2.2022.