Ahmad Shuhaili, Ahmad Fadzil, and Khairi Ariffin. “Impak Pelabuhan Lumut Kepada Pembangunan Daerah Manjung 1995-2010”. Perspektif Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan 15, no. 2 (November 2, 2023): 1–9. Accessed July 14, 2024. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/PERS/article/view/8231.