Ahmad Shuhaili, A. F. and Ariffin, K. (2023) “Impak Pelabuhan Lumut kepada pembangunan Daerah Manjung 1995-2010”, Perspektif Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan, 15(2), pp. 1–9. doi: 10.37134/perspektif.vol15.2.1.2023.