Ahmad Shuhaili, Ahmad Fadzil, and Khairi Ariffin. 2023. “Impak Pelabuhan Lumut Kepada Pembangunan Daerah Manjung 1995-2010”. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan 15 (2):1-9. https://doi.org/10.37134/perspektif.vol15.2.1.2023.