Cheah, Elena, and Ahmad Zainudin Husin. 2021. “Educational Issue in Malaysia’s Relations With Australia (1981-2003): Isu Pendidikan Dalam Hubungan Malaysia Dengan Australia (1981-2003)”. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan 13 (1):59-69. https://doi.org/10.37134/perspektif.vol13.1.6.2021.