Ahmad Shuhaili, A. F., & Ariffin, K. (2023). Impak Pelabuhan Lumut kepada pembangunan Daerah Manjung 1995-2010. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 15(2), 1–9. https://doi.org/10.37134/perspektif.vol15.2.1.2023