(1)
Ahmad Shuhaili, A. F.; Ariffin, K. Impak Pelabuhan Lumut Kepada Pembangunan Daerah Manjung 1995-2010. PERS 2023, 15, 1-9.