(1)
Kasim, A. Y.; Hamid, S. A.; Jemali, M. Pengajaran Akidah Dalam KalanganMualaf Di Institut Dakwah Islamiyah PERKIM: Teaching of Islamic Faith (Akidah) Among New Converted Muslim in Islamic Propagation Institute (PERKIM). PERS 2017, 9, 89-100.