(1)
Daud, M. N.; Ismail, A. M.; Abd Ghani, A. R.; Kasim, A. Y. Analisis Kes-Kes Khuluk Di Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur: The Analysis of Khuluk Cases in the Syariah Lower Court, Federal Territory Kuala Lumpur. PERS 2016, 8, 97-108.