(1)
M. Yusoff, I.; W. Hussin, W. R.; Hassan, F.; Badarulzaman, N.; Z. Omar, M.; Rindam, M. Meningkatkan Kualiti Hidup Sosial:Satu Kajian Kes Di Kawasan Gugusan FELDA Trolak,Perak Darul Ridzuan, Malaysia: Improving the Quality of Social Life: A Case Study in FELDA Trolak Group, Perak Darul Ridzuan, Malaysia. PERS 2012, 4, 98-107.