Implementation of Pondok Education System in Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah, Pondok Pida Tiga, Jitra, Kedah

Pelaksanaan Sistem Pengajian Pondok di Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah, Pondok Pida Tiga, Jitra, Kedah

Authors

  • Ahmad Zulfiqar Shah Abdul Hadi Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia
  • Fathiyah Burhanudin Jabatan Pengajian Islam, Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.37134/perspektif.vol13.1.2.2021

Keywords:

Pondok education system, pondok institutions, pondok education curriculum

Abstract

The Pondok education is an educational system practiced in the Middle Eastern countries and then brought in by traders from West Asia to Malaya. One of the locations where traders stopped was Kedah. Therefore, this article aims to focus on the implementation of the pondok education system, curriculum, and activities at the Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah, Pondok Pida 3, Jitra Kedah. This study is a qualitative research by using interviews and observations as instruments to obtain data and information on Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah. The findings of this study show that Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah has gone through different phases in its developmental history. It has also successfully continued the tradition of pondok in the context of administration, syllabus, teaching methods and student activities. The traditional learning can still be applied, but the study also suggests that some improvements can be made to ensure the sustainability of the pondok institution to remain relevant in the present and future.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd Rahman, A. G., Misnan, J., Mohd Noor, D. & Abdul Munir, I. (2015). Perlaksanaan kurikulum Tajwid di sekolah-sekolah pondok negeri Perak. Jurnal Perspektif, 8 (2), 54-69.

Abdul Latif, H. (1986). Institusi pondok dalam tradisi budaya ilmu. Dalam Ismail Hussein (Ed.), Tamadun Melayu, 2: 744-768.

Abdul Munir, I., & Nurul Farhana, A. S. (2013). Sistem pengajian pondok melahirkan pelajar berakhlak mulia. Buku Prosiding. The 6th International Conference on Teacher Education. The Standardization of Teacher Education: Asian Qualification Framework Bandung, 25-26 June 2014, 1149-1162.

Abdul Rahman, A. (1997). Pemikiran Islam di Malaysia sejarah dan aliran. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdul Raof, H. A. (2019, 9 Mei). Sejarah penubuhan dan pelaksanaan kelas pengajian di Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah, Kedah. [Temu bual]

Abdullah, M. Z., Zulkiplie, A. G., & Abdul Ghafar, D. (2005). Pendidikan Islam di Malaysia: Dari pondok ke universiti. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ahmah Jelani, H. (1989). Sistem pendidikan Melayu (Islam) tradisional merujuk kepada sistem pendidikan pondok di Kedah: Asal usul dan perkembangannya hingga 1957. Tesis Ijazah Sarjana Pendidikan, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang.

Awang Had, S. (1997). Pelajaran dan perguruan Melayu di Malaya (Zaman British). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azemi, K. (1986). Madrasah Al-Diniah Al-Bakriah, Pasir Tumboh, Kota Bharu Kelantan. Latihan Ilmiah Sarjana Muda. Kuala Lumpur. Universiti Malaya.

Burhanudin, M. (2019, 9 Mei). Kurikulum dan pelaksanaan kelas pengajian di Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah. [Temu bual]

Ghazali, D. (2001). Pedagogi Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributions Sdn Bhd.

Khoo Kay Kim. (1972). Semenanjung Tanah Melayu pada kurun yang ke-19. Dalam Zainal Abidin Abdul Wahid (ed.). Sejarah Malaysia sepintas lalu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 82- 83.

Maimun, A. L. (2015). Institusi pondok dalam sistem Pendidikan Islam di Malaysia. Bangi: Penerbit UKM

Mashitah, R., & Azian, A. (2015). Sejarah (Tipologi) penginstitusian sekolah agama di Malaysia: Satu analisis perbandingan di Yik dan Jais. Journal Al-Muqaddimah, 3 (3), 50-65.

Masyhurah, M. R., Harun, B., Maimun, A. L., Siti Aisyah, R. (2015) Institusi pondok dalam sistem Pendidikan Islam di Malaysia. Buku prosiding “The 7th International Workshop and Conference of Asean Studies on Islamic and Arabic Education and Civilization” (Poltan-Ukm-Polimed) pada 3 June 2015.

Md. Zuki, H. (1997). Pengurusan institusi pengajian pondok di daerah Baling: Satu analisis. Tesis Sarjana, Fakulti Pendidikan, Universiti Utara Malaysia.

Mohd Khozee, O. (2019, 9 Mei). Sejarah penubuhan, aktiviti dan kelas pengajian di Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah. [Temu bual]

Mokhtar, M. (1975). Sistem pondok dengan Pendidikan Islam zaman pembangunan: Satu tinjauan ke atas pondok-pondok daerah Pendang Kedah. Latihan Ilmiah FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Noornajihan, J., Zulkiple, A. G., Siti Rugayah, T., Amir Husin, M.N., Setiyawan, G., Noor Azizi, I., Ramiaida, D., Noor Saazai, M. S., Mohd Muzhafar, I., Hazlina, A., Maziahtusima, I., Hayati, I., Adibah, S. (2017). Cabaran institusi pendidikan pondok serta impak terhadap pembentukan diri pelajar. Journal of Islamic, Social, Economics and Development, 2 (6), 223-235.

Ramli, A. (2006). Perkembangan institusi pondok di Nusantara: Pengaruhnya di Negeri Kedah. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Ramli, S., Khairi, A., & Ishak, S. (2015). Perkembangan pendidikan orang Melayu di Malaya sebelum kemunculan Western-Type-Education. Jurnal Perspektif, 8 (2), 79-96.

Suhanim, A. (2014). Pemikiran tokoh ulama Banjar Kedah. Tesis Sarjana, Universiti Tun Hussein Onn.

Wan Shamsudin, M., Haji Ismail, H. S., Sheikh Niamat, Y. J., Haji Johari, A. (1996). Biografi ulama Kedah Darul Aman. Alor Setar: Lembaga Muzium Negeri Kedah Darul Aman.

Yayasan Pembangunan Pondok Malaysia. (t.t). Sejarah Muqaddam, Qiraati dan Iqra’. http://yayasanpondok.blogspot.com/. [Akses pada 20 Mei 2019].

Zahidi, Z. R. (1996). Dokumentasi konvensyen sejarah Negeri Kedah Darulaman II. Majlis Kebudayaan Negeri Kedah Darul Aman dan Persatuan Sejarah Malaysia cawangan Negeri Kedah Darulaman, 108.

Zahidi, Z. R. (1998). Sejarah sekolah pondok di Kedah. Dalam Md. Noor Salleh & Abdul Halim Salleh. Dokumentasi konvensyen sejarah negeri Kedah Darul Aman kedua: Islam di negeri Kedah Darul Aman. Alor Setar: Majlis Kebudayaan Negeri Kedah.

Published

2021-05-06

How to Cite

Abdul Hadi, A. Z. S., & Burhanudin, F. (2021). Implementation of Pondok Education System in Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah, Pondok Pida Tiga, Jitra, Kedah: Pelaksanaan Sistem Pengajian Pondok di Madrasah Al-Hidayah Al-Hukmiyah, Pondok Pida Tiga, Jitra, Kedah. Perspektif Jurnal Sains Sosial Dan Kemanusiaan, 13(1), 14–25. https://doi.org/10.37134/perspektif.vol13.1.2.2021