Magesvaran, Ugartini, and Zamri Mahamod. “Tahap Kesediaan Dan Kekangan Yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application”. PENDETA 13, no. 1 (February 22, 2022): 10–21. Accessed July 14, 2024. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/PENDETA/article/view/5730.