Mohamad Hanafiah, M. N. A.-H. “Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa”. PENDETA, vol. 13, no. 1, June 2022, pp. 103-14, doi:10.37134/pendeta.vol13.1.9.2022.