[1]
M. N. A.-H. Mohamad Hanafiah, “Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa”, PENDETA, vol. 13, no. 1, pp. 103–114, Jun. 2022.