Mohamad Hanafiah, M. N. A.-H. (2022) “Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa”, PENDETA, 13(1), pp. 103–114. doi: 10.37134/pendeta.vol13.1.9.2022.