Isa, Aqhari. 2023. “Imam-Imam Yang Benar Oleh Abdul Latip Talib: Satu Kajian Proses Kreatif”. PENDETA 14 (2):83-96. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.7.2023.