Chew, Fong Peng, and Saidatul Aliah Amir. 2023. “Tahap Penguasaan Kemahiran Literasi Menulis Bahasa Melayu Dalam Kalangan Murid Tahun Satu : Level of Literacy in Writing Skills in the Malay Language Among Year One Pupils”. PENDETA 14 (1):74-87. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.1.7.2023.