Mohamad Hanafiah, Muhammad Nur Al-Hakim. 2022. “Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa”. PENDETA 13 (1):103-14. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.9.2022.