Isa, A. (2023). Imam-imam yang Benar oleh Abdul Latip Talib: Satu Kajian Proses Kreatif. PENDETA, 14(2), 83–96. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol14.2.7.2023