Mohamad Hanafiah, M. N. A.-H. (2022). Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa. PENDETA, 13(1), 103–114. https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.9.2022