(1)
Mohamad Hanafiah, M. N. A.-H. Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa. PENDETA 2022, 13, 103-114.