(1)
Magesvaran, U.; Mahamod, Z. Tahap Kesediaan Dan Kekangan Yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah Dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application. PENDETA 2022, 13, 10-21.