[1]
Mohamad Hanafiah, M.N.A.-H. 2022. Sastera Rakyat Sebagai Medium Didaktik Kepada Golongan Desa. PENDETA. 13, 1 (Jun. 2022), 103–114. DOI:https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.9.2022.