[1]
Magesvaran, U. and Mahamod, Z. 2022. Tahap Kesediaan dan Kekangan yang Dihadapi Pelajar Sekolah Menengah dalam Pembelajaran Bahasa Melayu Secara dalam Talian Menggunakan Aplikasi Google Meet: The Level of Readiness and Contraints Faced by Secondary School Students in Malay Language Online Learning Using Google Meet Application. PENDETA. 13, 1 (Feb. 2022), 10–21. DOI:https://doi.org/10.37134/pendeta.vol13.1.2.2022.