1.
Abdul Hamid S, Musa K. The Level of Headmasters’ Sustainable Leadership Practices: A Pilot Study from the Teacher’s Perspectives in SK Asli, Negeri Sembilan: Tahap Amalan Kepimpinan Lestari Guru Besar: Satu Kajian Rintis daripada Perspektif Guru di SK Asli, Negeri Sembilan. MRJ [Internet]. 2022 Dec. 21 [cited 2023 Sep. 28];11(2):39-51. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/7476