1.
Balasundran K, Yunus J, Awang M. Penggabungjalinan faktor-faktor dan hubungannya dengan pengaplikasian Whatsapp dalam kalangan guru sekolah rendah di zon Chini, Pekan. MRJ [Internet]. 2020 Jun. 5 [cited 2023 Dec. 3];9(2):46-58. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/3446