1.
Mohd Shokory S, Mohd Suradi NR. Pengaruh gaya kepimpinan pengurus projek ke atas prestasi kerja ahli-ahli pasukan projek dalam industri pembinaan di Selangor. MRJ [Internet]. 2020 Jan. 2 [cited 2024 Jul. 21];9(1):1-16. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/2849