1.
Zainal Abidin M, Musa K. Pengaruh Efikasi Kendiri Guru Pra Perkhidmatan terhadap Kesediaan Kepimpinan Guru: The Influence of Pre-Service Teacher’s Self-efficacy on Teacher Leadership Readiness. MRJ [Internet]. 2018 Dec. 26 [cited 2024 Jul. 14];7:117-25. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1493