1.
Hashim Z. Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Pahang: Relationship Between Teamwork Characteristic and Teamwork Effectiveness Among Form Six Secondary School Teachers in Pahang. MRJ [Internet]. 2018 Dec. 26 [cited 2024 Apr. 15];7:197-210. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1483