1.
Shafii SF, Jaafar H. Kesan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pemikiran Kritis Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan: The Effect of Problem Based Learning (PBL) Towards Form Four Students’ Critical Thinking Skills in Principles of Accounting Subject. MRJ [Internet]. 2018 Dec. 26 [cited 2023 Nov. 28];7:175-87. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1465