1.
Jaafar H, Abdul Wahab Z. Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan di Universiti Awam dan Universiti Swasta di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities. MRJ [Internet]. 2017 Oct. 22 [cited 2024 Feb. 22];6:36 -. Available from: https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1341