Jaafar, Hartini, and Zurina Abdul Wahab. “Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan Di Universiti Awam Dan Universiti Swasta Di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities”. Management Research Journal 6 (October 22, 2017): 36 –. Accessed February 22, 2024. https://ojs.upsi.edu.my/index.php/MRJ/article/view/1341.