Zainal Abidin, M., and K. Musa. “Pengaruh Efikasi Kendiri Guru Pra Perkhidmatan Terhadap Kesediaan Kepimpinan Guru: The Influence of Pre-Service Teacher’s Self-Efficacy on Teacher Leadership Readiness”. Management Research Journal, vol. 7, Dec. 2018, pp. 117-25, doi:10.37134/mrj.vol7.10.2018.