Hashim, Z. “Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan Dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Pahang: Relationship Between Teamwork Characteristic and Teamwork Effectiveness Among Form Six Secondary School Teachers in Pahang”. Management Research Journal, vol. 7, Dec. 2018, pp. 197-10, doi:10.37134/mrj.vol7.17.2018.