[1]
M. A. Abu Hassan and K. Musa, “Tahap profesionalisme guru sekolah kebangsaan di Semenanjung Malaysia”, MRJ, vol. 9, no. 2, pp. 37–45, Jun. 2020.