[1]
K. Balasundran, J. Yunus, and M. Awang, “Penggabungjalinan faktor-faktor dan hubungannya dengan pengaplikasian Whatsapp dalam kalangan guru sekolah rendah di zon Chini, Pekan”, MRJ, vol. 9, no. 2, pp. 46–58, Jun. 2020.