[1]
S. Mohd Shokory and N. R. Mohd Suradi, “Pengaruh gaya kepimpinan pengurus projek ke atas prestasi kerja ahli-ahli pasukan projek dalam industri pembinaan di Selangor”, MRJ, vol. 9, no. 1, pp. 1–16, Jan. 2020.