[1]
K. Musa, N. Saad, and M. A. Mohd Nor, “Tingkah Laku Integriti Dalam Pemantapan Pengurusan Sektor Perkhidmatan Awam: Integrity Behavioral in Order to StrengtheningThe Management of Public Sector Service”, MRJ, vol. 7, pp. 260–277, Dec. 2018.