[1]
M. Zainal Abidin and K. Musa, “Pengaruh Efikasi Kendiri Guru Pra Perkhidmatan terhadap Kesediaan Kepimpinan Guru: The Influence of Pre-Service Teacher’s Self-efficacy on Teacher Leadership Readiness”, MRJ, vol. 7, pp. 117–125, Dec. 2018.