[1]
M. Awang, M. E. Zakaria, and R. Ismail, “Hubungan Persekitaran Fizikal Bilik Darjah dan Kesejahteraan dan Keselesaan Pembelajaran dan Pengajaran: Relationship between classroom physical environment and teaching and learning comfortness and well-being”, MRJ, vol. 7, pp. 86–99, Dec. 2018.