[1]
Z. Hashim, “Hubungan Antara Ciri-Ciri Kerja Berpasukan Dengan Keberkesanan Kerja Berpasukan dalam Kalangan Guru-Guru Tingkatan Enam Sekolah Menengah Kebangsaan di Negeri Pahang: Relationship Between Teamwork Characteristic and Teamwork Effectiveness Among Form Six Secondary School Teachers in Pahang”, MRJ, vol. 7, pp. 197–210, Dec. 2018.