[1]
S. F. Shafii and H. Jaafar, “Kesan Pelaksanaan Pembelajaran Berasaskan Masalah Terhadap Pemikiran Kritis Pelajar Tingkatan Empat Dalam Mata Pelajaran Prinsip Perakaunan: The Effect of Problem Based Learning (PBL) Towards Form Four Students’ Critical Thinking Skills in Principles of Accounting Subject”, MRJ, vol. 7, pp. 175–187, Dec. 2018.