[1]
H. Jaafar and Z. Abdul Wahab, “Penerapan Pendidikan Etika Perakaunan di Universiti Awam dan Universiti Swasta di Malaysia: The Application of Accounting Ethics Education in Malaysian Public and Private Universities”, MRJ, vol. 6, pp. 36 –, Oct. 2017.